Jongens en meisjes zijn gelijk... of toch niet?

 
Mens en maatschappij Maatschappij Mens Sociaal-culturele verschijnselen Ik en de ander

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
 • ETMM1.4: kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar herkennen, erover praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen.
 • ETMM2.8: illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden en normen bezitten.
 • SEsb3.3: • Beseffen dat verliefdheid kan verschillen in uitingsvorm, leeftijd en geslacht en welke reacties verliefdheid kan oproepen bij zichzelf en anderen - weten dat uitingsvormen van en opvattingen over seksualiteit verschillen - weten dat in de media nogal eens een onrealistisch of negatief beeld wordt gegeven van man of vrouw, seksueel gedrag, liefde en relaties en dat de reclame daarbij een rol speelt - zich daar op een respectvolle wijze en met een gepaste taal over uitdrukken
 • SEsb4.0: Genderbewust zijn, gendervriendelijk handelen en verschillende relatievormen (h)erkennen
 • SEsb4.1: • Ontdekken dat iedereen uniek is met eigen kenmerken, voorkeuren en gevoelens - van zichzelf weten of men een jongen of een meisje is - op basis van uiterlijke kenmerken het geslacht van anderen herkennen en benoemen - leren uit het rolgedrag van volwassenen die hen omringen - in eigen spel sekserollen beleven
 • SEsb4.2: Beseffen dat vriendschappen kunnen verschillen in aspecten als leeftijd, geslacht en belangstelling, maar altijd vertrouwen en respect als basis hebben - verschillende samenlevingsvormen (h)erkennen en weten dat de samenstelling daarvan door verschillende oorzaken kan veranderen
 • SEsb4.3: Weten dat iemand verliefd kan worden op een man, een vrouw of beide en dat respecteren - genuanceerd omgaan met genderstereotypen
 • SEsb4.4: Inzien hoe sekserollen ontstaan en worden aangeleerd - weten dat mensen kunnen kiezen voor verschillende relatievormen: samenwonen, trouwen, latrelatie, man-man, vrouw-vrouw en dat daar door mensen verschillend over gedacht wordt - zich gaandeweg bewust worden van de eigen seksuele en relationele voorkeur - in het dagelijkse leven gendervriendelijk voelen, denken en handelen
 • WO-MAA-SCV-8: De leerlingen onderkennen dat we allen verschillende gebruiken hebben en dat die dikwijls worden bepaald door de eigen cultuur.
 • WO-MAA-SCV-15: De leerlingen zien in dat het uitoefenen van beroepen, de beroepsverdeling en vrijetijdsbesteding samenhangen met plaatselijke cultuurpatronen.
 • WO-MAA-SCV-18a: De leerlingen kunnen in concrete klas- of schoolsituaties aangeven dat ze niet akkoord gaan met een afwijzend gedrag t.o.v. het anders-zijn van mensen.
 • WO-MAA-SCV-18b: De leerlingen kunnen in concrete klas- of schoolsituaties aangeven dat ze op prijs stellen dat het anders-zijn van mensen wordt gewaardeerd.
 • WO-MAA-SEV-30: De leerlingen beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door de reclame en de media.
 • 31317: Illustreren met eigen voorbeelden dat verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen.
 • 31331: Op een positieve manier omgaan met verschillen in leefgewoontes en cultuur.
 • 31339: Verwoorden hoe je stereotypen en vooroordelen kan weerleggen.