Van grondstof tot product

 
Wetenschappen en techniek Techniek Natuur Kerncomponenten van techniek Levende en niet-levende natuur

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
 • ETWT1.14: kunnen van courante materialen uit hun omgeving enkele eigenschappen aantonen;
 • ETWT2.1: kunnen van technische systemen uit hun omgeving zeggen uit welke materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn;
 • OWte1.2.0: Waarnemen en vaststellen dat technische systemen die men zelf vaak gebruikt gemaakt zijn van: metaal, steen, hout, glas, papier, textiel of kunststof - ervaren en vaststellen hoe een bereiding wordt gemaakt van ingrediënten en hoe daarbij wordt rekening gehouden met voorkeur, gezondheid, smaak ...
 • OWte1.6.0: Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe belangrijk juiste ingrediënten en de hoeveelheid ervan zijn voor het welslagen van een bereiding - ervaren en vaststellen hoe grondstoffen worden verwerkt tot materialen en/of producten
 • OWte1.7.0: Waarnemen, vaststellen en uitdrukken uit welke grondstoffen technische systemen uit de eigen omgeving gemaakt zijn
 • OWte2.2.0: Eigenschappen van grondstoffen en materialen uit de eigen omgeving onderzoeken
 • OWna3.1.0: Ervaren, vaststellen en uitdrukken dat de natuur bron is van voeding, kleding, gebruiksvoorwerpen …
 • OWna3.4.0: Onderzoeken en illustreren hoe de mens afhankelijk is van grondstoffen uit de natuur
 • WO-TEC-01.02: De leerlingen ervaren dat vele technische realisaties gemaakt zijn uit verschillende materialen.
 • WO-TEC-01.03: De leerlingen geven van technische realisaties die ze vaak gebruiken, aan of ze gemaakt zijn van metaal, steen, hout, glas, papier, textiel of kunststof
 • WO-TEC-01.04: De leerlingen zeggen van technische realisaties uit hun omgeving uit welke materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn.
 • WO-TEC-01.07: De leerlingen illustreren hoe technische realisaties onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of op kennis over natuurkundige verschijnselen.
 • WO-NAT-04.02: De leerlingen tonen van courante materialen uit hun omgeving enkele eigenschappen aan.
 • 33206: Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen verwoorden uit welke grondstof of materiaal de onderdelen gemaakt zijn. Uit welke grondstof of materiaal zijn de onderdelen gemaakt? bijv. gouden ring met diamanten edelstenen, kiezel op de oprit Zie ook leerlijn natuur (doelstelling 3.2.2.18, 3.2.6.26 en 3.2.6.27)
 • 33208: Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen illustreren hoe ze ondermeer gebaseerd zijn op kennis van eigenschappen van de gebruikte materialen. Waarom werden net die materialen en grondstoffen gebruikt? (relatie eigenschap en functie) Voorbeelden: zie bijlage 2 (p. 78) Zie ook leerlijn natuur (doelstelling 3.2.6.27)